Placówki zakonne. Dzieła Zgromadzeń Zakonnych - Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa w Cmolasie
logo

Translate

podkarpackie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Służebniczki Starowiejskie
Adres:
Cmolas 223 Cmolas podkarpackie 36-105 Cmolas

Telefon: 17 283 77 62

Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:
Placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
Zapewnia dzieciom właściwe warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, przygotowuje dzieci do nauki w szkole oraz pomaga rodzicom w zapewnieniu dzieciom właściwej opieki wychowawczej.

Nr konta bankowego:

MIEJSCE NA REKLAMĘ - wysuwany panel


OFERTA PROMOCJI W REJESTRZE

Ten portal to bogate źródło informacji o placówkach zakonnych i płaszczyzna ich promocji oraz promocji dedykowanej dla nich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi możliwościami i warunkami promocji na stronie
Oferta reklamy
O

F

E

R

T

A

P

R

O

M

C

J

I