Placówki zakonne. Dzieła Zgromadzeń Zakonnych - Domy pomocy społecznej
logo

Translate

śląskie

Nazwa Poczta
Dom Pomocy Społecznej Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim Nakło Śląskie
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Świętochłowicach Świętochłowice
Dom Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Bełk
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju Poraj
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Ruda Śląska
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Pszczynie Pszczyna
Dom Pomocy Społecznej "Dom św. Notburgi" Racibórz
Dom Opieki im.Jana Pawła II Kamesznica
Dom Spokojnej Starości im. Św. Brata Alberta i Bł. Matki Bernardyny prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Żabnica
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Strumień
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Siemianowice Śląskie
Dom Opieki dla osób Starszych im. Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej Dąbrowa Górnicza
Nazaret. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Gliwice
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej Skoczów
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Cieszynie Cieszyn
Dom Pomocy Społecznej w Zbrosławicach dla dorosłych niepełnosprawnych mężczyzn. Prowadzony przez Ojców Kamilianów Zbrosławice
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów Zabrze
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon OO. Kamilianów Pilchowice
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych Ruda Śląska

MIEJSCE NA REKLAMĘ - wysuwany panel


OFERTA PROMOCJI W REJESTRZE

Ten portal to bogate źródło informacji o placówkach zakonnych i płaszczyzna ich promocji oraz promocji dedykowanej dla nich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi możliwościami i warunkami promocji na stronie
Oferta reklamy
O

F

E

R

T

A

P

R

O

M

C

J

I